Wat u moet weten over BHV

Stelt u zich eens voor dat er zich in uw bedrijf een gevaarlijk incident voordoet. Er is brand uitgebroken of er is iemand van de trap gevallen. Een ongelukje is zo gebeurt. Wanneer iedere seconde telt, wilt u daar zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Werknemers opgeleid als BHV’er bieden op momenten dat het nodig is de meest adequate hulpverlening.

Wat betekent BHV?

BHV is een afkorting voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er zorgt voor een veilige omgeving binnen een organisatie en anticipeert op het verlenen van adequate zorg bij incidenten. Ieder bedrijf is verplicht om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening, volgens de Arbowet. Een bedrijfshulpverlener die weet wat hij doet, is van onschatbare waarde voor uw organisatie. Om BHV’er te worden zal u een BHV cursus moeten hebben gevolgd. Deze zal u dan eens in de zoveel tijd opnieuw moeten doen via een herhalingscursus.

Wat doet een BHV’er?

Het takenpakket van een BHV’er is breed te noemen. Een BHV’er is in staat om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, om brand te bestrijden en om in noodsituaties te alarmeren en evacueren. Ze zijn opgeleid om in iedere noodsituatie adequaat te handelen en iedereen in veiligheid te brengen.

Bij een gevaarlijke en onveilige situatie is het vooral belangrijk dat de BHV’er de rust bewaard, voor zichzelf en anderen. Niemand heeft baat bij chaos wanneer er brand is. Hieronder in het kort de regels die men leert bij een noodsituatie als BHV’er:

Kijk: Reageer op een melding en onderzoek de situatie. Schakel professionele hulp in als de situatie als de situatie oncontroleerbaar lijkt.

Denk: Beoordeel de situatie en verdeel de taken met andere BHV’ers. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen om iedereen in veiligheid te brengen.

Doe: Onderneem actie en ontruim het gebouw en / of verleen Eerste Hulp aan de aanwezige slachtoffers. Informeer de ingeschakelde hulpverleners hierover.

Evalueer: Naderhand evalueer je wat er goed is gegaan en wat minder.

Is BHV verplicht binnen een onderneming?

In de Arbowet staat dat u verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat begint bij het aanstellen van BHV’ers en deze een goede opleiding aan te bieden. Voor het aantal BHV’ers kijkt u naar de grootte en risico’s van uw bedrijf. Er is geen wettelijke norm voor een minimumaantal, maar er dienen er wel altijd voldoende aanwezig te zijn. Wij adviseren om er minimaal 2 op te leiden binnen uw organisatie. Heeft u een eenmanszaak? Dan vervalt de verplichting voor bedrijfshulpverlening als u echt helemaal alleen werkt. Wanneer u bezoekers, stagiaires of klanten over de vloer hebt, is BHV wél verplicht.